31 maja, 2024
HOT!
  • Home
  • Biznes
  • Dokumentowanie sprzedaży bezrachunkowej – co warto wiedzieć?
26 listopada, 2021

Dokumentowanie sprzedaży bezrachunkowej – co warto wiedzieć?

Autor 0 70 Views

Sprzedaż bezrachunkowa jest możliwa, gdy sprzedawca towaru lub usług jest zwolniony z obowiązku ewidencji przy pomocy kasy fiskalnej, a nabywca nie prowadzi działalności gospodarczej. Klient nie otrzymuje dokumentu potwierdzającego transakcję (nie dostaje paragonu ani faktury). Nie mniej jednak obowiązek dokumentowania sprzedaży bezrachunkowej dotyczy zarówno przedsiębiorców zwolnionych z VAT, jak i podatników VAT.

Jak dokumentować transakcje sprzedaży bezrachunkowej?

Pomimo że przedsiębiorca nie ma obowiązku zgłaszania ewidencji sprzedaży bezrachunkowej do urzędu skarbowego, to jednak musi wykazać się prawidłowo sporządzoną dokumentacją w przypadku kontroli urzędników.

Niezbędnymi elementami właściwie dokumentowanej sprzedaży bezrachunkowej są:

  • numer (kolejny) w ewidencji lub okres (np. konkretny miesiąc),
  • data sprzedaży,
  • dane nabywcy,
  • wartość brutto (kwota przychodu),
  • rozróżnienie na stawki podatkowe (w przypadku czynnych podatników VAT).

Ewidencja sprzedaży bezrachunkowej ma formę broszury z kolejno ponumerowanymi stronami.

Dokumentowanie sprzedaży bezrachunkowej jest zależne przede wszystkim od tego, czy przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT, czy jest z niego zwolniony.

Ewidencja sprzedaży bezrachunkowej dla czynnych podatników VAT

W tym przypadku nie jest konieczne osobne prowadzenie dokumentacji sprzedaży bezrachunkowej, można zapisywać ją wraz z innymi w rejestrze sprzedaży VAT, z którego wartość przepisuje się do KPiR. Dokumenty sprzedaży bezrachunkowej muszą być jednak oznaczone symbolem WEW, który jest stosowany dla dokumentów wewnętrznych (innych niż faktury), które mają wpływ na podstawę opodatkowania w VAT (in plus lub in minus).

Dokumentacja sprzedaży bezrachunkowej dla osób zwolnionych z podatku VAT

Przedsiębiorcy, którzy sami prowadzą swoją księgowość, powinni codziennie (najlepiej na koniec dnia) wystawiać i księgować dowody transakcji sprzedaży bezrachunkowej, czyli sporządzać odpowiedni zapis w księdze.

Jeżeli księgowość prowadzi biuro rachunkowe (które przechowuje księgę przychodów i rozchodów) to ma prawo dokonywać tylko jednego zapisu dotyczącego sprzedaży bezrachunkowej na koniec miesiąca (do 20. dnia każdego kolejnego miesiąca za miesiąc poprzedni).

Sprzedaż wysyłkowa – jak dokumentować?

Dokumentem potwierdzającym zawarcie transakcji na odległość za pośrednictwem konta bankowego jest wyciąg bankowy. Dla prawidłowej ewidencji sprzedaży bezrachunkowej wyciąg bankowy powinien jasno określać, jaka transakcja miała miejsce i za pomocą jakiego przelewu.

Tego typu sprzedaż musi być ujęta w rejestrze VAT w księgach na koniec dnia lub miesiąca (tak jak w przypadku transakcji stacjonarnych) i oznaczony symbolem WEW. Jeżeli wyciąg bankowy nie zwiera informacji o przelewie i transakcji, to należy samodzielnie dokonać zapisu w księdze przychodu i rozchodu na koniec dnia lub miesiąca.

Dokumentowanie sprzedaży bezrachunkowej jest prostą czynnością, ale wymagającą systematyczności. Warto być skrupulatnym, żeby uniknąć kłopotów w przypadku kontroli. Należy też pamiętać, że klient ma prawo otrzymać dowód transakcji, jeżeli się tego domaga. Sprzedawca jest zobowiązany przychylić się do prośby klienta i musi sporządzić dowód zakupy.

  Biznes