31 maja, 2024
HOT!
21 lutego, 2019

Nowoczesna analiza progu rentowności

Autor 0 563 Views

Celem każdej działalności gospodarczej jest przede wszystkim generowanie jak najwyższych zysków finansowych. Wielu początkujących (i nie tylko) przedsiębiorców lub menedżerów poszukuje odpowiedzi na najważniejsze dla nich pytanie: kiedy działalność firmy zacznie przynosić wymierne efekty w postaci dochodów? Pierwszym celem, jaki powinna obrać początkująca firma lub ta, która wprowadza do sprzedaży nowe produkty i usługi, jest osiągnięcie progu rentowności.

Próg rentowności

Recepta na osiąganie zysków z jakiejkolwiek działalności jest prosta: przychody muszą być wyższe niż koszty. Ustalając cenę towarów lub usług, możemy określić, ile sztuk tych dóbr musimy sprzedać, aby przychody pokryły koszty ich wytworzenia oraz wykonanej pracy. Próg rentowności (z angielskiego break even point – BEP) to nic innego jak moment, w którym zostaje osiągnięty przychód, który jest równy 100% poniesionych kosztów. BEP jest punktem, w którym firma ani nie zarabia, ani nie ponosi strat. Sprzedaż poniżej progu rentowności będzie zatem przynosić straty, powyżej progu – dochody.

Próg rentowności określamy na trzy sposoby:

  • Ilościowy – daje informacje, ile sztuk danego produktu lub usługi musimy wyprodukować i sprzedać, aby nie ponieść strat.
  • Wartościowy – informuje, jaką wartość musi osiągnąć sprzedaż produktów lub usług, aby działalność nie przynosiła strat.
  • Procentowy – wskazuje, jaki procent możliwości produkcyjnych firmy musi zostać wykorzystany, aby jej działalność nie przynosiła strat.

Niezależnie od tego, który przelicznik wybierzemy, wyznaczenie progu rentowności ma kluczowe znaczenie przy tworzeniu strategii działania i podejmowaniu decyzji finansowych. Rozważając podjęcie działań w zakresie finansów, warto wziąć pod uwagę, jak zmiany kosztów stałych i zmiennych lub zmiany ceny produktu wpłyną na próg rentowności. BEP to podstawowy drogowskaz przy planowaniu cen oraz przy tworzeniu planów sprzedaży. Mimo że analiza progu rentowności jest analizą krótkoterminową, daje możliwość stosunkowo dokładnego zaplanowania zysku i czasu, jaki na jego osiągnięcie będzie potrzebny. Wskaźnik BEP to także przydatne narzędzie w symulacjach lub prognozach związanych z możliwymi zmianami na zewnątrz firmy, takimi jak zmiany kosztów działalności lub cen na rynku.

Wyznaczenie progu rentowności daje podstawę do ustalenia kolejnych przydatnych w zarządzaniu i budżetowaniu wskaźników, takich jak margines bezpieczeństwa dla ceny, margines bezpieczeństwa dla kosztów zmiennych lub graniczny poziom spadku ceny sprzedaży.

Nowoczesna analiza BEP

XXI wiek przyniósł dynamiczny rozwój szerokiej gamy narzędzi analitycznych, programów i aplikacji, wspierających i ułatwiających codzienne życie oraz pracę. Nowoczesne rozwiązania tworzone przez branżę IT pozwalają oszczędzić czas, pieniądze, planować dokładniej i widzieć więcej. Przykładem narzędzia niezwykle przydatnego przy budżetowaniu, tworzeniu prognoz i strategii finansowej firmy są aplikacje tworzone przez FlexiSolutions, które mogą w znaczący sposób przyspieszyć dokonanie analizy i obliczenie czasu potrzebnego w firmie do osiągnięcia progu rentowności.

Nowoczesne systemy wspomagające zarządzanie firmą są ogromnym źródłem wiedzy na temat przedsiębiorstwa i pomagają w kompleksowej analizie efektywności działania przedsiębiorstwa. Przykładowo, systemy do raportowania, poza przygotowaniem profesjonalnego raportu, są w stanie wygenerować model biznesowy lub stworzyć model budżetu.

Inwestycja w narzędzia wspomagające zarządzanie oraz controlling sprzedaży to jedna z najlepiej opłacalnych inwestycji dla każdej firmy. Każda optymalizacja procesów prowadzi bowiem do zwiększenia dochodów.

  Biznes