31 maja, 2024
HOT!
  • Home
  • Biznes
  • Rodzaje i zastosowanie masek przeciwpyłowych
30 września, 2018

Rodzaje i zastosowanie masek przeciwpyłowych

Autor 0 615 Views

Maski przeciwpyłowe adresowane są do osób narażonych na działanie groźnych dla zdrowia pyłów. Jednak maska masce nie jest równa. Aby dowiedzieć, się które z nich będą odpowiednie do ochrony przed konkretnym rodzajem pyłu, warto zapoznać się z poniższym artykułem.

Potrzeba zapewnienia masek przeciwpyłowych

Pracodawca jest zobowiązany do realizacji działań z zakresu bhp, bez względu na swoją sytuację finansową. Musi on zagwarantować regulowane przepisami stanowisko pracy. W branży przemysłowej jednym z ważniejszych obowiązków pracodawcy jest zapewnienie ochrony przeciwpyłowej. Jest ona możliwa za sprawą półmasek lub masek pełnych – całotwarzowych. W odróżnieniu od półmasek, pełne maski obejmują również oczy. Dodatkowo, wyposażone są w uszczelniającą grubą uszczelkę na brzegu całej maski i membranę głosową. W użyciu znajdują się także półmaski jednorazowe i wielorazowego użytku. Nie jest to jednak jedyny podział tego sprzętu.

Półmaski filtrujące i maski z wymiennymi filtrami, zgodnie z normami DIN EN 149:2001 i A1:2009, dzieli się według klasy ochrony dróg oddechowych. Uwzględnia się podział na trzy klasy FFP, których skrót oznacza „filtering face piece”.

Poszczególne klasy znajdują zastosowanie w różnych miejscach pracy, ich wykorzystanie uzależnione jest od stopnia obciążenia. Należy jednak podkreślić, że w maskach wielorazowego użytku konieczna jest regularna wymiana filtrów. Tempo ich zużywania się zależy od stopnia pylenia, tj. im wyższe stężenie pyłków, tym częściej należy wymieniać filtry. Tylko wtedy maska spełnia swoją rolę prawidłowo.

Poziom ochrony FFP1 masek przeciwpyłowych

Skuteczność filtracji masek do ochrony dróg oddechowych klasy FFP1 jest na poziomie 80%. Maski znajdujące się w tej klasie wykorzystywane są do ochrony przed cząstkami o niskiej toksyczności (NDS ≥ 2 mg/m3). Są przeznaczone do ochrony układu oddechowego pracownika przed aerozolami z cząstek stałych lub aerozolami na bazie wody oraz aerozolami ciekłymi (mgły), pod warunkiem, że stężenie fazy rozproszonej tych aerozoli w powietrzu nie przekroczy wartości 4 x NDS.

Maski do ochrony dróg oddechowych klasy FFP1 są odpowiednie dla osób, które pracują w warunkach, w których brak jest toksycznych i fibrogennych pyłów czy aerozoli. Są one  zwykle wystarczające w przemyśle budowlanym, spożywczym, rolniczym, drzewnym, kamieniołomach czy cementowniach. Mogą być wykorzystywane przez osoby zajmujące się obróbką drewna miękkiego (iglaste), oraz do ochrony przed takimi pyłami, jak: węglan wapnia, grafit naturalny i syntetyczny, kreda, gips, tynk, cement, marmur, tlenek cynku. Skutecznie chronią przed pyłkami roślinnymi, celulozą, siarką, bawełną, opiłkami metali żelaznych, pyłem węglowym zawierającym mniej niż 10% wolnej krzemionki.

Poziom ochrony FFP2

Skuteczność filtracji masek do ochrony dróg oddechowych klasy FFP2 jest na poziomie 94%. Maski zaliczane do tej klasy stosowane są do ochrony przed stałymi i ciekłymi cząstkami o niskiej bądź średniej toksyczności (NDS ≥ 0,05mg/m3), jeżeli maksymalne stężenie wynosi najwyżej 10xNDS. Sprawdzają się w środowisku pracy, gdzie we wdychanym powietrzu znajdują się zarówno substancje szkodliwe, jak i mutagenne. Maski do ochrony dróg oddechowych klasy FFP2 wykorzystuje się w przemyśle chemicznym, górniczym, hutniczym oraz farmaceutycznym, można ich używać w trakcie spawania i lutowania. Skutecznie chronią przed pyłami azbestu, wanadu, chromu, tytanu, miedzi, baru, manganu. Nadają się do pracy w miejscach, gdzie w powietrzu obecny jest pył z drewna twardego, pył węglowy zawierający wolną krzemionkę powyżej 10%, włókno szklane, pył respirabilny.

Poziom ochrony FFP3

W porównaniu do dwóch poprzednich klas, maski FFP3 gwarantują najwyższy stopień ochrony dróg oddechowych przed zanieczyszczeniami. Skuteczność filtracji tych masek jest na poziomie 99%. Wykorzystuje się je do ochrony przed stałymi lub ciekłymi cząstkami o wysokiej toksyczności (NDS < 0,05mg/m3), o ile stężenie fazy rozproszonej nie przekracza 30 x NDS.

Maski te stosowane są między innymi w przemyśle chemicznym i farmaceutycznym. Polecane są osobom zajmującym się spawaniem i lutowaniem. Skutecznie chronią przed dużym stężeniem pyłów respirabilnych, pyłami zawierającymi: beryl, antymon, arsen, kadm, strychninę, kobalt, nikiel, rad. Maski ochrony dróg oddechowych FFP3 stanowią zabezpieczenie przed cząstkami radioaktywnymi, azbestem oraz włóknem szklanym.

Źródło: Glovex.com.pl – Odzież ochronna

  Biznes