31 maja, 2024
HOT!
  • Home
  • Biznes
  • Specyfika sprzątania placówek medycznych
19 sierpnia, 2022

Specyfika sprzątania placówek medycznych

Autor 0 35 Views

Szpitale i przychodnie codziennie przyjmują wielu pacjentów z różnymi objawami, dlatego zachowanie czystości w tych miejscach jest szczególnie ważne. Skrupulatne sprzątanie wszystkich powierzchni, wietrzenie pomieszczeń oraz regularna dezynfekcja korzystnie wpłyną na jakość oferowanych usług i bezpieczeństwo pacjentów. A na czym dokładnie polega specyfika sprzątania placówek medycznych?

Ogólne zasady sprzątania placówek medycznych

Osoby przebywające w szpitalu lub przychodni są wyjątkowo narażone na kontakt z wirusami, bakteriami i innymi niebezpiecznymi drobnoustrojami. Dlatego każda taka placówka powinna prowadzić dokumentację wszystkich zleconych czynności wraz z zaznaczeniem kolejności ich wykonywania. Niezależnie od tego, czy sprzątaniem przychodni w Warszawie zajmują się etatowi pracownicy, czy też zewnętrzna firma sprzątająca, dyrekcja szpitala musi mieć możliwość wglądu w taką dokumentację. Ze względu na specyfikę usług oferowanych przez placówki medyczne warto też zapisywać ilość i nazwę użytych detergentów.

Sprzątanie placówek medycznych – co obejmuje?

Sprzątanie przychodni w Warszawie może obejmować wiele czynności i wymaga posiadania podstawowej wiedzy na temat doboru odpowiednich środków czystości i utylizacji odpadów medycznych. Sprzątanie danej placówki powinno być wykonywane codziennie i składać się z takich czynności jak usuwanie z pomieszczeń odpadów zmagazynowanych i zanieczyszczeń biologicznych. Czyszczenie sal trzeba rozpocząć od ścian, następnie można przejść do sprzątania mebli, a na samym końcu należy zająć się podłogą. Jeśli sprzątanie ma być skuteczne, to pracownicy powinni korzystać z nowoczesnych maszyn do odkażania promieniami ultrafioletowymi oraz specjalnych spryskiwaczy.

Jakie środki czyszczące stosuje się w placówkach medycznych?

Kompleksowe sprzątanie przychodni w Warszawie wymaga zastosowania dobrej jakości detergentów i środków dezynfekujących. Detergenty powinny być dostosowane do rodzaju czyszczonej powierzchni i jeśli wymagają rozpuszczenia, to najlepiej wykorzystać do tego celu ciepłą wodę. Poza tym to ważne, by po wykonanej czynności dokładnie usunąć detergent i wysuszyć daną powierzchnię. Środek dezynfekujący ma za zadanie zniszczyć i usunąć niebezpieczne drobnoustroje. Na skuteczność takiego preparatu wpływa jego stężenie i czas, przez jaki jest pozostawiony na wybranej powierzchni. W przypadku środków dezynfekujących kluczowe będzie również niekorzystanie z danej powierzchni aż do jej całkowitego wyschnięcia.

Warto pamiętać, że sprzątanie placówek medycznych powinno obejmować także trudno dostępne miejsca, ponieważ to właśnie tam mogą się gromadzić zarazki. Dobrze przeprowadzona usługa pomoże w znacznym stopniu zmniejszyć ryzyko rozprzestrzenienia się groźnych drobnoustrojów i sprawi, że przebywanie w takim pomieszczeniu będzie przyjemne i bezpieczne.

  Biznes