31 maja, 2024
HOT!
  • Home
  • Biznes
  • Układnica magazynowa – wszystko, co warto wiedzieć
21 marca, 2022

Układnica magazynowa – wszystko, co warto wiedzieć

Autor 0 57 Views

Układnica magazynowa podlega pod nadzór UDT i sprawdza się najlepiej w wysokich składach ze względu na wysuwany mechanizm i proste chwytanie przedmiotów. Urządzenia występują w wersjach przejezdnych, najczęściej poruszających się po specjalnie wydzielonych szynach, albo w formacie podwieszanym wymagającym jednak szczególnej kontroli technicznej.

Budowa urządzenia oraz znaczenie napraw spawalniczych dla komfortu obsługi

Niektóre urządzenia transportu bliskiego, szczególnie o niewielkim udźwigu, do 250 kg charakteryzują się uproszczoną formą dozoru technicznego, ale w dalszym ciągu naprawy spawalnicze zleca się jedynie specjalistom z uprawnieniami Urzędu Dozoru Technicznego. Układnice to narzędzie wykorzystywane w zautomatyzowanych magazynach. Urządzenie składa się z wysokiej kolumny, kabiny oraz platformy konserwacyjnej, szafy sterowniczej i wózka podnoszącego. Spawanie układnic magazynowych dotyczy w dużym stopniu kolumny, ale też platformy roboczej podlegającej z czasem zużyciu. Zasięg wideł teleskopowych w układnicy przekłada się na wydajność pracy z asortymentem. Prędkość wysuwu i podnoszenia mechanizmu to też ważne czynniki wyboru technologii. Przy konserwacji układnicy przydadzą się dodatkowe akcesoria, w tym drabiny, uprzęże dla techników oraz szereg czujników potwierdzających temperaturę, ustawienie, prędkość. Spawacze z uprawnieniami UDT podejmują nie tylko decyzje o modernizacji, ale nawet o wykonaniu nowych elementów do konkretnego modelu układnicy. Kwestie remontowe należy wcześniej potwierdzić w urzędzie. Wystarczy w tym celu zastosowanie formularza online. Układnice przypominają budową żurawie, a dzięki temu metody spawalnicze umożliwiają szybkie przywrócenie użyteczności. Uszkodzenia pojawiają się często na konstrukcjach wysuwnych, narażonych na przeciążenia. Współpraca ze spawaczem odbija się pozytywnie na wytrzymałości kolumny obrotowej, układu dźwigniowego, podstawy, ramion i naturalnie kabiny operatora.

Klasyczne i alternatywne zastosowania

Układnice poza magazynami występują na statkach, w rozładunku pociągów i ciężarówek. Wersje mobilne oznaczają większą elastyczność zastosowania. Dzięki urządzeniu magazyny zyskują maksymalizację pojemności. W wielu przypadkach układnica zastępuje w całości ruch wózków widłowych i stanowi podstawę przy projektowaniu w pełni zautomatyzowanych składów. Operatorzy układnic powinni zainteresować się szkoleniami zgodnymi ze standardami wyznaczanymi przez Urząd Dozoru Technicznego.

Naprawa spawalnicza przeprowadzona przez uprawnionych specjalistów oznacza większą żywotność układnicy i szansę na wzmocnienie konstrukcji w miejscach najbardziej narażonych na uszkodzenia. Automatyzacja oraz wyznaczenie stabilnych ścieżek poruszania się układnicy to znacznie większa wydajność w pracy magazynu i najczęściej przewaga ekonomiczna w porównaniu do zastosowania zwykłego wózka widłowego. UDT umożliwia kontakt z odpowiednimi specjalistami i prowadzi listę sprawdzonych wykonawców.

  Biznes