31 maja, 2024
HOT!
21 stycznia, 2019

Jak działają kontenery sterylizacyjne?

Autor 0 861 Views

Kontenery sterylizacyjne – bezpieczne, higieniczne i inteligentne systemy przechowywania narzędzi chirurgicznych 

Kontenery sterylizacyjne należą obecnie do standardu przechowywania narzędzi chirurgicznych. Są lekkie, bardzo trwałe i bezobsługowe, dzięki czemu proces sterylizacji narzędzi chirurgicznych przebiega skutecznie i bezpiecznie. Kontenery sterylizacyjne produkowane obecnie wyposaża się w specjalnie tworzoną barierę mikrobiologiczną. To właśnie ta unikalna bariera sprawia, że maksymalizuje się bezpieczeństwo sterylizacji i minimalizuje koszty użytkowania kontenerów. W procesie sterylizacji kontenery są gwarancją doskonałego przebiegu sterylizacji dzięki perfekcyjnym technologiom ich wykonania oraz wysokiej funkcjonalności. Znaczenie sterylizacji, zwłaszcza w przypadku procedur medycznych, jest kluczowe, nie tylko dla jakości przeprowadzanych zabiegów, ale i zgeneralizowanego bezpieczeństwa epidemiologicznego. Kompleksowa sterylizacja narzędzi chirurgicznych jest dziś obligatoryjna dla każdej usługi medycznej. Kontener sterylizacyjny zabezpiecza sterylne środowisko przechowywania narzędzi aż do momentu otwarcia go podczas operacji chirurgicznej lub innego zabiegu medycznego. Dzięki kontenerom sterylizacyjnym obecnie zapobiega się całkowicie wtórnym zakażeniom drobnoustrojami i w zasadzie w pełni wyklucza problem zakażeń wewnątrzszpitalnych podczas operacji i zabiegów. Kontenery sterylizacyjne zapewniły współczesnej medycynie maksymalne bezpieczeństwo epidemiologiczne.

Jak działają kontenery sterylizacyjne? 

Kontenery sterylizacyjne są rodzajem hermetycznego opakowania narzędzi chirurgicznych. Według standardów sterylizacji tworzą one tak zwane „opakowanie pierwotne”. Oznacza to, że w ich wnętrzu obecna jest nieprzepuszczalna bariera mikrobiologiczna. Do momentu otwarcia, czyli rozszczelnienia kontenera środowisko jego wnętrza jest w pełni sterylne. Następnie, kiedy kontener zostanie otwarty (rozszczelniony) jego ważność posterylizacyjna zmienia się z lat i dni na godziny, bowiem rozszczelnienie związane z otwarciem kontenera przerywa jego hermetyczną sterylność. Wewnątrz kontenera umieszczona jest zwykle warstwa zwana „zawijką”. To papier lub włóknina, znana dobrze użytkownikom narzędzi chirurgicznych z opakowań sterylnych rękawiczek medycznych. Obecnie zawijki nie są obowiązkowe dla producentów kontenerów, jednak nadal stanowią element dobrych praktyk sterylizacji. Funkcją zawijki jest ochrona narzędzi przed skażeniem w chwili ich wyjmowania z kontenera i utrzymanie sterylności tychże narzędzi medycznych aż do momentu ich właściwego, bezpiecznego użycia. Jest to warunek dopełnienia procedur aseptyczności w postępowaniu ze sterylnym materiałem już w trakcie przeprowadzania zabiegu medycznego. Dzięki zawijkom możliwe jest również stosowanie izolacji (obłożenia) stołów zabiegowych. Używa się ich także  jako jałowe okrycia przedłużające sterylność narzędzi chirurgicznych z godziny do nawet sześciu do ośmiu godzin. Kontenery sterylizacyjne wykonywane są obecnie z materiałów odpornych na odkształcenia, korozje i wyposaża się je w różnokolorowe uchwyty umożliwiające segregację kontenerów na różnych oddziałach zabiegowych, co zabezpiecza przed pomyłkowym użyciem narzędzi chirurgicznych podczas operacji. Kontenery standardowo wykonuje się dziś bez użycia metali ciężkich, dzięki czemu są one nie tylko bezpieczne dla pracowników medycznych, ale i w pełni ekologiczne – przyjazne w eksploatacji oraz utylizacji dla środowiska naturalnego.

Inspirowane: wamed.pl – producent sprzętu medycznego