25 czerwca, 2024
HOT!
 • Home
 • Medycyna
 • USG prenatalne – kiedy wykonuje się takie badanie. Co pozwala stwierdzić?
25 czerwca, 2024

USG prenatalne – kiedy wykonuje się takie badanie. Co pozwala stwierdzić?

Autor 0 2 Views

USG prenatalne to jedno z najważniejszych badań wykonywanych w trakcie ciąży, które dostarcza kluczowych informacji o zdrowiu i rozwoju płodu. Badanie to jest bezpieczne dla matki i dziecka, ponieważ wykorzystuje fale dźwiękowe do tworzenia obrazu wnętrza macicy. Poniżej przedstawiamy, kiedy wykonuje się USG prenatalne oraz jakie informacje można uzyskać dzięki temu badaniu.

Kiedy wykonuje się USG prenatalne?

Pierwsze USG (ok. 11-14 tydzień ciąży)

Pierwsze USG prenatalne zwykle wykonuje się między 11. a 14. tygodniem ciąży. Jest to tzw. USG genetyczne, które ma na celu:

 • Potwierdzenie ciąży i jej lokalizacji – sprawdza, czy ciąża jest wewnątrzmaciczna i wyklucza ciążę pozamaciczną.
 • Określenie wieku ciążowego – na podstawie pomiarów płodu można precyzyjnie ustalić wiek ciążowy.
 • Ocena liczby płodów – badanie pozwala stwierdzić, czy mamy do czynienia z ciążą pojedynczą czy mnogą.
 • Wczesna ocena anatomii płodu – choć wstępna, pozwala na ocenę podstawowych struktur anatomicznych.
 • Pomiar przezierności karkowej (NT) – pomaga w ocenie ryzyka wystąpienia zespołów genetycznych, takich jak zespół Downa.

Drugie USG (ok. 18-22 tydzień ciąży)

Drugie USG, zwane również badaniem połówkowym, wykonuje się między 18. a 22. tygodniem ciąży. To badanie jest bardziej szczegółowe i pozwala na:

 • Szczegółową ocenę anatomii płodu – badanie obejmuje ocenę serca, mózgu, kręgosłupa, nerek, kończyn oraz innych narządów wewnętrznych.
 • Wykrycie ewentualnych wad rozwojowych – wczesne wykrycie anomalii anatomicznych pozwala na planowanie dalszej opieki medycznej.
 • Ocena ilości płynu owodniowego – ważna dla oceny stanu zdrowia płodu.
 • Ocena łożyska – lokalizacja łożyska oraz jego struktura są istotne dla przebiegu ciąży i porodu.
 • Pomiar długości szyjki macicy – ważne dla oceny ryzyka przedwczesnego porodu.

Trzecie USG (ok. 28-32 tydzień ciąży)

Trzecie USG prenatalne wykonuje się zwykle między 28. a 32. tygodniem ciąży. To badanie pozwala na:

 • Monitorowanie wzrostu i rozwoju płodu – ocena wzrostu płodu i jego proporcji.
 • Ocena przepływów krwi w naczyniach płodowych i matczynych – ważna dla oceny stanu zdrowia płodu, zwłaszcza w przypadku ryzyka ograniczenia wzrostu wewnątrzmacicznego.
 • Ocena ilości płynu owodniowego – monitorowanie ilości płynu owodniowego, co może wpływać na dalsze postępowanie medyczne.
 • Ocena łożyska – sprawdzenie jego funkcji i położenia przed zbliżającym się porodem.

Co pozwala stwierdzić USG prenatalne?

USG prenatalne dostarcza szeregu istotnych informacji o ciąży, w tym:

 • Ocena stanu zdrowia płodu – możliwość wykrycia wad wrodzonych i anomalii strukturalnych.
 • Określenie wieku ciążowego – precyzyjne datowanie ciąży na podstawie pomiarów płodu.
 • Monitorowanie wzrostu płodu – regularne pomiary pozwalają na ocenę, czy płód rozwija się prawidłowo.
 • Ocena ilości płynu owodniowego – zbyt mała lub zbyt duża ilość płynu owodniowego może wskazywać na problemy zdrowotne.
 • Ocena funkcji i położenia łożyska – istotne dla planowania dalszego przebiegu ciąży i porodu.
 • Pomiar przepływów krwi – ocena przepływów krwi w tętnicach macicznych, pępowinowych oraz tętnicy środkowej mózgu płodu.

Regularne wykonywanie USG prenatalnego pozwala na wczesne wykrycie potencjalnych problemów i podjęcie odpowiednich działań medycznych, co zwiększa szanse na zdrowy przebieg ciąży i poród.