29 maja, 2024
HOT!
8 września, 2020

Złączki rurowe HoMatic – kiedy można je zastosować?

Autor 0 167 Views

Złączki rurowe HoMatic znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, ponieważ są jednym z elementów konstrukcyjnych układów wykorzystywanych podczas procesów produkcji i transportu. Bardzo często są stosowane w układach do odpylania i odkurzania. Najczęściej jednak można je spotkać w różnorodnych układach automatyki przemysłowej.

Złączki rurowe HoMatic – charakterystyka

Złączki rurowe HoMatic zostały skonstruowane tak, aby ich budowa dawała gwarancję wytrzymałości i niezawodności, ale przede wszystkim pozwalała na łatwy montaż i bezpieczne wykorzystywanie w wielu układach.

Złączki HoMatic charakteryzują się bardzo prostą konstrukcją. Składają się jedynie z obudowy i współosiowo zamontowanej elastycznej tulei, która dzięki swoim właściwościom pozwala na łatwe sterowanie przepływem. Pomiędzy obudową a tuleją znajduje się przestrzeń, do której doprowadzane lub odprowadzane jest sprężone powietrze, co jest jedynym mechanizmem regulującym przepływ produktów w tym układzie.

Złączki HoMatic są sterowane jedynie ciśnieniem. Na początku przestrzeń, która otacza tuleję wypełnia się sprężonym powietrzem. Następnie, ze względu na swoją elastyczność, początkowo okrągła tuleja, pod wpływem siły wywieranej na nią przez ciśnienie sprężonego powietrza, ulega zniekształceniu, przyjmuje bardziej owalny kształt i w końcu zaciska się, uniemożliwiając przepływ. Ze względu na konstrukcję pozbawioną elementów blokujących ten przepływ i sterowanie ciśnieniem zawory rurowe HoMatic doskonale sprawdzają się przy przesyle cieczy lub produktów sypkich.

Otwarcie takiego zaworu zaciskowego polega natomiast na wypuszczeniu sprężonego powietrza z przestrzeni pomiędzy tuleją a obudową. Wówczas elastyczna tuleja sama przybiera znowu okrągły kształt i ponownie umożliwia przepływ produktów.

Złączki rurowe HoMatic – kiedy można je zastosować?

Ze względu na swoją unikatową konstrukcję złączki rurowe HoMatic znajdują szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu. Stosuje się je na liniach produkcyjnych do transportu pneumatycznego produktów pylących, granulatów cieczy czy zawiesin, ponieważ sterowanie ciśnieniem i brak elementów zamykających w konstrukcji pozwala na precyzyjną regulację przepływu.

Można je stosować w przemyśle spożywczym przy produkcji czekolady, transporcie kasz, orzechów, napojów i innych artykułów. W przemyśle chemicznym natomiast złączki rurowe są niezbędne w układach biorących udział w wytwarzaniu farb, lakierów, proszków do prania, chemii gospodarczej czy nawozów sztucznych. Cement, piasek i inne materiały budowlane również są produkowane i pakowane dzięki systemom, w których można zastosować tego rodzaju złączki. 

Poza przemysłem złączki HoMatic można wykorzystywać w oczyszczalniach ścieków i procesach uzdatniania wody, ponieważ pozwalają one na regulację przepływu cieczy. Również w wielu procesach z zakresu inżynierii środowiska wykorzystuje się właśnie tego typu elementy. Pozwalają one łatwo wpływać na przepływ np. ścieków, czy transportować zanieczyszczenia w formie pyłów.

Następny

Magazyn funkcjonalny, czyli jaki?

23 września, 2020 0