29 maja, 2024
HOT!
  • Home
  • Biznes
  • Czy windykację długów da się przyspieszyć?
21 sierpnia, 2018

Czy windykację długów da się przyspieszyć?

Autor 0 545 Views

Nowoczesne windykacje długów nie są już czasochłonne ani uporczywe 

Skuteczna windykacja długów kojarzy nam się z uciążliwym, uporczywym i czasochłonnym procesem zmagania się z dłużnikiem. Jednak mimo niewątpliwie wymagających reguł prawnych jej przeprowadzenia możliwych jest kilka dobrych rozwiązań przyspieszających i uskuteczniających proces windykacji.

Nie czekaj z podjęciem windykacji 

W Polsce wielu przedsiębiorców popełnia nadal podstawowy błąd w uzyskaniu skuteczności szybkiej windykacji. Przede wszystkim zwlekają oni z podjęciem procesu windykacyjnego, licząc na uczciwość i rzetelność kontrahentów, którzy w końcu spłacą swoje należności. Ta przyjazna postawa wobec współpracowników i partnerów biznesowych częściowo wynika z ludzkich, etycznych odruchów, a po części jest efektem zaniechania związanym z oporem psychologicznym wobec procesu windykacyjnego. Tymczasem statystyki prowadzone przez firmy windykacyjne są jednoznaczne i brutalne. Po dwóch miesiącach bierności wobec naszego dłużnika prawdopodobieństwo spłaty długów spada już o 50%, zaś po sześciu miesiącach szanse, że odzyskamy swoje pieniądze maleją już o 80%. Dlatego wstępnym warunkiem skutecznej windykacji jest podjęcie jej natychmiast po niewywiązaniu się z płatności przez naszego dłużnika.

Windykacja? Działaj jak najszybciej! 

Fundamentalnym plusem podjęcia skutecznej windykacji jest czas. Im szybciej działamy, tym mniej czasu dajemy dłużnikowi na przygotowanie się do uniknięcia płatności. Przede wszystkim rozpoczynając proces windykacyjny od razu, zmniejszamy znacząco ryzyko upłynnienia środków finansowych oraz innych ruchomości i nieruchomości przez dłużnika. Manewry z notarialnie potwierdzonym pozbyciem się majątku znacząco utrudnią nam ewentualne sądowe działania. Czas działa na naszą niekorzyść – wszyscy znamy na przykład fikcyjne rozwody z przeniesieniem majątku na byłego współmałżonka, a następnie ogłoszenie upadłości. Ważną sprawą jest także wyprzedzenie kolejki innych wierzycieli. Sąd może orzec przecież spłaty w kolejności zgłoszenia wierzytelności. I tym razem zatem: im szybciej, tym lepiej. W sądzie będzie się także liczyć pamięć świadków zobowiązań, zatem czas nas nagli i nie unikajmy nieprzyjemnego psychologicznie, ale skutecznego prawnie procesu rozpoczęcia windykacji.

Windykacja polubowna – krok pierwszy do przyspieszenia procesu sądowego

Skuteczność procesu sądowego wzmocni poprzedzająca go windykacja polubowna. Do repertuaru działań w ramach windykacji polubownej należą: pisma, monity, maile, rozmowy telefoniczne i wszelkie inne środki perswazji. Należy je dokumentować, a dokumentację gromadzić, informując o jej zbieraniu dłużnika. Z danych firm windykacyjnych okazuje się, że aż 60% windykacji polubownych kończy się sukcesem zwrotu należności już po miesiącu takich działań. Większość przedsiębiorców nie chce przecież stracić renomy i dobrego imienia, a tym samym marki na rynku biznesowym, a takie ryzyko zwielokrotnia się podczas procesu sądowego.

W sądzie zadbaj o zaistnienie postępowania nakazowego

Jeśli windykacja polubowna nie poskutkuje, warto zadbać o zaistnienie sądowe postępowania nakazowego. To najlepszy i najszybszy sposób przyspieszenia windykacji na poziomie sądu. Opiera się on o prawa przedsiębiorcy możliwe do wyłożenia w oparciu o Kodeks Postępowanie Cywilnego. W odróżnieniu od zwykłego postępowania sądowego, w postępowaniu nakazowym pierwsza sprawa jest niejawna i nie wymaga stawienia się dłużnika, dzięki czemu zyskujemy czas, zwykle przedłużany poprzez uniki pozwanego i niestawianie się na sali rozpraw. W postępowaniu nakazowym pierwsza, niejawna sprawa może zakończyć się już wyrokiem i wówczas nakaz komorniczy zacznie działać od razu. Warto postawić na to najszybsze i najskuteczniejsze działanie.

Inspiracja: Streatus.pl – odzyskanie długów za granicą

  Biznes