25 czerwca, 2024
HOT!
  • Home
  • Biznes
  • Dlaczego nie możesz sobie pozwolić na brak księgowości?
21 czerwca, 2018

Dlaczego nie możesz sobie pozwolić na brak księgowości?

Autor 0 1028 Views

Księgowość – określana z definicji, jako sposób (system) ewidencji stanu posiadanych składników majątku i źródeł finansowania – polega na rejestrowaniu w ujęciu pieniężnym (czasem również ilościowym), właściwie udokumentowanych zdarzeń gospodarczych, które powodują zmiany w majątku i źródłach jego pochodzenia. Czasem mylnie utożsamia się ją z rachunkowością, której częścią księgowość – de facto, jest.

Warto również rozdzielić znaczeniowo potocznie rozumianą księgowość – czyli dział w firmie zajmujący się danymi procesami od samego procedowania, czyli istoty księgowości. Dopiero oddzielając te dwie kwestie można zastanowić się nad tym….

Do czego konieczna jest księgowość?

Podstawowym zadaniem księgowości (w znaczeniu procesów) jest gromadzenie, przetwarzanie i przechowywanie zbioru informacji finansowych, niezbędnych z punktu widzenia istnienia jakiegokolwiek podmiotu gospodarczego. Jednocześnie zebrane i usystematyzowane informacje są udostępniane wewnątrz firmy i dla określonych podmiotów zewnętrznych. Przykładowymi adresatami informacji przetwarzanych księgowo mogą być partnerzy handlowi (wzajemne rozliczenia), zarząd i kadra menadżerska (kontrola i planowanie wydatków, nadzór nad kondycją finansową przedsiębiorstwa – choć to już zadanie szeroko pojętych procesów rachunkowych) oraz organy finansujące i państwowe (kredytodawcy, Urząd Skarbowy).

Już tak podana odpowiedź wyraźnie pokazuje, że księgowość jest integralną częścią procesów rozrachunkowych, kontrolnych i sprawozdawczych. Co więcej – prowadzenie ksiąg rachunkowych, czyli księgowości jest obowiązkiem każdego działającego podmiotu gospodarczego, wynikającym z ustawy o rachunkowości.

Do czego przydatna jest księgowość?

… ale tym razem rozumiana w znaczeniu działu, osoby lub usługodawcy zewnętrznego. Jak widać, prowadzenie księgowości jest wymuszone przepisami prawnymi i – co równie istotne – obwarowane wieloma wymogami formalnymi, dotyczącymi sposobu i warunków jej prowadzenia. Należy zatem rozważyć, jaka forma prowadzenia księgowości danej firmy jest optymalna w konkretnym przypadku.

Już na etapie zakładania firmy, przyszły przedsiębiorca musi określić, kto zajmie się wszelkimi rozliczeniami. Może zając się tym na trzy sposoby:

  • samodzielnie poprowadzić wszystkie procesy – dotyczy tylko wybranych form działalności gospodarczej, jak np. jednoosobowa działalność gospodarcza;
  • zatrudnić księgowego;
  • wynająć biuro rachunkowe.

W pierwszym przypadku od razu pojawia się argument o znacznych oszczędnościach, wynikających z samodzielnego wykonywania tych zadań. Rynek oferuje szereg możliwości ułatwiających pracę – dostępne są darmowe aplikacje księgowe, w Internecie znaleźć można szereg porad dotyczących poszczególnych zagadnień. Jednak niedoświadczonemu przedsiębiorcy trudno jest na bieżąco kontrolować dynamicznie zmieniające się przepisy i stawki podatkowe. Co ważniejsze, kiedy koniecznych dokumentów zaczyna przybywać, tzn. firma zaczyna się rozrastać, zatrudnia się pracowników lub zmienia formę działalności – oczywistością staje się profesjonalna pomoc w tym zakresie.

Na zatrudnienie etatowej księgowej decydują się duże firmy, gdzie prowadzona jest pełna księgowość i zatrudnieni są pracownicy – tam jest znacznie więcej dodatkowych obowiązków, zwyczajowo zlecanych księgowemu, więc stworzenie etatu jest ekonomicznie uzasadnione. W przypadku mniejszych firm najlepszym rozwiązaniem jest outsourcowanie zadań księgowych, czyli wynajęcie profesjonalnego biura rachunkowego, gdzie odpowiednio wykwalifikowani pracownicy będą na bieżąco prowadzić wszystkie procesy.

Czym grozi brak księgowości – a dokładniej księgowość w rozsypce?

Na wstępie należy zaznaczyć, że niezależnie od powyższego wyboru, za prawidłowość procesów rozliczeniowych zawsze odpowiada właściciel firmy lub właściwe kierownictwo. A skala odpowiedzialności każdego podmiotu jest znaczna – począwszy od odpowiedzialności cywilnej, poprzez odpowiedzialność sprawozdawczo-finansową i podatkową aż na odpowiedzialności karnej skończywszy. Jeśli zatem pojawiają się wątpliwości dotyczące wydolności osoby zajmującej się dotychczas księgowością firmy lub poprawności prowadzonych rozliczeń – należy zdecydowanie zasięgnąć pomocy u profesjonalisty.

Źródło: Mddp-Outsourcing.pl – Biuro rachunkowe w Warszawie

  Biznes